888 486 999

  Telefon alarmowy  888 486 999

Jednostka współpracująca

z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne